شنبه 01 شهريور 1393  | English
کمينه
حامد فراهانی

اینجانب حامد فراهانی فارغ التحصیل رشته مدیریت هستم.در سالهای اخیر در حوزه های مختلف اجرایی و آموزشی در زمینه مذاکره و ارتباطات،بازاریابی و مشاوره مدیریت با سازمان های مختلف همکاری نموده ام

کمينه
دوره جامع فنون مذاکره

کمينه
پیوندها
معرفی از سوی شما